รายละเอียดสินค้าโอทอป

กถ-3

กถ-3
  • รหัสสินค้า : 130203-SC131
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กถ-3

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
68.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์

38 หมู่ 9 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อ : นายอรชุน แก้วกังว

โทร : 02-9010075

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์