รายละเอียดสินค้าโอทอป

เค็มบักนัดปลา

  • รหัสสินค้า : 340101-SA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เค็มบักนัดปลา (รหัสโอทอป 340100100)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุบลราชธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านอารีย์เบเกอรี่

250-252 ถนนพโลรังฤทธ์ิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ติดต่อ : คุณอารีย์ วีระกุล

โทร : 045 244967

วันที่แก้ไข : 13 พ.ย 2556

สินค้าโอทอป ร้านอารีย์เบเกอรี่