รายละเอียดสินค้าโอทอป

แจ่วบอง

  • รหัสสินค้า : 343203-O002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

แจ่วบอง (รหัสโอทอป 343200040)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุบลราชธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารบุ่งมะแลง

11 หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งมะแลง กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

ติดต่อ :

โทร : 087-2545386

วันที่แก้ไข : 13 พ.ย 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารบุ่งมะแลง