รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมกาบบัว

ผ้าไหมกาบบัว (รหัสโอทอป 341200010)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหม

บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ติดต่อ : นางปราณี พรมสิงห

โทร : 01-2212594

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 16 ก.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหม