รายละเอียดสินค้าโอทอป

กะปิเกาะช้าง

กะปิเกาะช้าง
กะปิเกาะช้าง
  • รหัสสินค้า : 230702-SB002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กะปิเกาะช้าง (รหัสโอทอป 23070001140273)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บ้านลุงแดง

8/6 หมู่ 3 ตำบลเกาะช้างใต้ กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23120

ติดต่อ : นางชุฏิมา ขุนสนธิ

โทร : 039-671040

วันที่แก้ไข : 27 ก.พ. 2559

สินค้าโอทอป บ้านลุงแดง