รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาบูดูแปรรูป

ปลาบูดูแปรรูป
  • รหัสสินค้า : 260401-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาบูดูแปรรูป (รหัสโอทอป 26040002082585)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงหลุมบัว

44/3 หมู่ที่ 3 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

ติดต่อ : คุณละมัย หมัดหล่อ

โทร : 0 3731 1528 , 08 1433 3223

วันที่แก้ไข : 18 ก.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงหลุมบัว