รายละเอียดสินค้าโอทอป

เข็มขัดเชือกเทียนหินสี

เข็มขัดเชือกเทียนหินสี

เข็มขัดเชือกเทียนหินสี (รหัสโอทอป 16060009953940)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลพบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมเชือกเทียน

15 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110

ติดต่อ :

โทร : 081-4081663

วันที่แก้ไข : 20 ก.ย. 2556