รายละเอียดสินค้าโอทอป

นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 250 มล.

นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 250 มล.

นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 250 มล. (รหัสโอทอป 70070006827595)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดราชบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชอุปถัมภ์)

119 ม.3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 แฟกซ์ 032-389089, 032-351943

ติดต่อ : คุณยุทธ วัฒนกุล

โทร : 032-389234-5, 032-351941-2

วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2556

สินค้าโอทอป สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชอุปถัมภ์)