รายละเอียดสินค้าโอทอป

นมพาสเจอร์ไรส์ "ซอนต้า" รสจืด

นมพาสเจอร์ไรส์

นมพาสเจอร์ไรส์ "ซอนต้า" รสจืด (รหัสโอทอป 70020001812284)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดราชบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด

264 หมู่ 4 หมู่บ้านซอนต้า ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

ติดต่อ : คุณวรนพ เกิดทวี

โทร : 08 1858 9235

วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2556

สินค้าโอทอป สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด