รายละเอียดสินค้าโอทอป

กาบาดิ้งค์

กาบาดิ้งค์ (รหัสโอทอป 930500025)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

จินโจ กรีนที

24 หมู่ที่ 3 บ้านหนองฟ้าผ่า ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110

ติดต่อ : คุณลิขิต หนูคงให

โทร : 074 648934

วันที่แก้ไข : 24 ก.ย. 2556

สินค้าโอทอป จินโจ กรีนที