รายละเอียดสินค้าโอทอป

รังนกแท้ทองไทย

รังนกแท้ทองไทย (รหัสโอทอป 930600002)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแม่บ้านเพ็งลาด

327 หมู่ที่ 11 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120

ติดต่อ : คุณธัญญารัตน์ จารุสาน

โทร : 08 9298 1090

วันที่แก้ไข : 24 ก.ย. 2556

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแม่บ้านเพ็งลาด