รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าบาติกพิมพ์ด้วยบล็อคไม้

ผ้าบาติกพิมพ์ด้วยบล็อคไม้ (รหัสโอทอป 950100132)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มศรียะลาบาติก

24 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดต่อ : คุณปิยะ สุวรรณพฤกษ์

โทร : 084 1652312

วันที่แก้ไข : 25 ก.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มศรียะลาบาติก