รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมวกกะปีเยาะ

หมวกกะปีเยาะ (รหัสโอทอป 95080004151104)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มปักจักรบ้านตือโละปาแซ

245 ดุซงกูจิ หมู่ 1 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000

ติดต่อ : นายมาหามะ จิใจ

โทร : 0-7323-8180

วันที่แก้ไข : 26 ก.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มปักจักรบ้านตือโละปาแซ