รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชุดหน้าพระ

ชุดหน้าพระ

ชุดหน้าพระ (รหัสโอทอป 75030007773406)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศักดาเบญจรงค์

116/1 หมู่ที่ 99 ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ติดต่อ :

โทร : 085-9081689, 034-752347

วันที่แก้ไข : 26 ก.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศักดาเบญจรงค์