รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องดื่มน้ำเห็ดสามอย่างตราบ้านเห็ด

เครื่องดื่มน้ำเห็ดสามอย่างตราบ้านเห็ด

เครื่องดื่มน้ำเห็ดสามอย่างตราบ้านเห็ด (รหัสโอทอป 75020007160072)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์

15/3 รางน้ำผึ้ง หมู่ 4 รางน้ำผึ้ง ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

ติดต่อ : นายบุญรัตน์ ลิ้มไพบูลย์

โทร : 08-1995-9851

วันที่แก้ไข : 26 ก.ย. 2556

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์