รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำกระชายดำสกัด

น้ำกระชายดำสกัด (รหัสโอทอป 730100105)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพแม่บ้านแผนไทย

408 หมู่ 2 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อ : คุณลำไย วาสบุญมา

โทร : 081-7510549, 034 254443

วันที่แก้ไข : 4 ก.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพแม่บ้านแผนไทย