รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องดื่มน้ำลูกยอSALAYA NONI

เครื่องดื่มน้ำลูกยอSALAYA NONI (รหัสโอทอป 730700001)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรศาลายา

140/1 หมู่ 5 เทศบาล 17 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ติดต่อ :

โทร : 086-7918131 02 8002749

วันที่แก้ไข : 4 ก.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปสมุนไพรศาลายา