รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำเสาวรส ตราเพชร

น้ำเสาวรส ตราเพชร (รหัสโอทอป 411700085)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเจริญสุข

145 ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

ติดต่อ : นางสุภัทรา พูดเพ

โทร : 042-150259 080-0815552

วันที่แก้ไข : 13 พ.ย 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเจริญสุข