รายละเอียดสินค้าโอทอป

สุราตราเพชร

สุราตราเพชร (รหัสโอทอป 8014000123860)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เจริญสุรากลั่นชุมชน

77 จอมทอง หมู่ 6 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120

ติดต่อ : นายเจริญ สุขขวัญ

โทร : 0-7536-7612

วันที่แก้ไข : 13 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป เจริญสุรากลั่นชุมชน