รายละเอียดสินค้าโอทอป

สุรากลั่น"บ่าว"

สุรากลั่น"บ่าว" (รหัสโอทอป 801600004796)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกลั่นสุราวิสาหกิจชุมชนเขาพังไกร

70/2 ม.3 ต.รามแก้ว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ติดต่อ :

โทร : 08 0443 0368

วันที่แก้ไข : 13 ม.ค. 2557