รายละเอียดสินค้าโอทอป

รังนกแห้งพร้อมปรุง

รังนกแห้งพร้อมปรุง

รังนกแห้งพร้อมปรุง (รหัสโอทอป 96010005383653)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนราธิวาส
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

.บริษัท ยอดรังนกทองคำ

391 ถนนภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

ติดต่อ :

โทร : 0 7351 3362

วันที่แก้ไข : 22 ธ.ค. 2558