รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มแขกกวน

  • รหัสสินค้า : 960501-A004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ส้มแขกกวน (รหัสโอทอป 96050000449167)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนราธิวาส
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่อนพัฒนา

125 หมู่ 2 บ้านร่อน ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130

ติดต่อ : นางประทุมทิพย์ ขว

โทร : 08-9486-7682, 0-7367-1428

วันที่แก้ไข : 13 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่อนพัฒนา