รายละเอียดสินค้าโอทอป

โรตีกรอบ

  • รหัสสินค้า : 960607-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

โรตีกรอบ (รหัสโอทอป 96060001119232)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนราธิวาส
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตโรตีสำเร็จรูปแช่แข็ง ไอซ์โรตี

109/2 ปลายนา หมู่ 2 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150

ติดต่อ : นางรุสนี ซารี

โทร : 08-1093-3411, 0-7357-1519

วันที่แก้ไข : 13 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตโรตีสำเร็จรูปแช่แข็ง ไอซ์โรตี