รายละเอียดสินค้าโอทอป

นมแมงลัก

นมแมงลัก (รหัสโอทอป 96100002358917)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนราธิวาส
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนต้นกล้า

720 ซอย11 ถนนประชาวิวัฒน์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

ติดต่อ :

โทร : 08 9739 4588

วันที่แก้ไข : 14 ม.ค. 2557