รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกทรงเครื่อง

น้ำพริกทรงเครื่อง
  • รหัสสินค้า : 940101-D003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกทรงเครื่อง (รหัสโอทอป 94010005224612)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสีตะวัน (น้ำพริกแม่จำเนียร)

5/6 นอกเขตชุมชนตำบลสะบารัง หมู่ 17 2 ตรอก 6 หนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

ติดต่อ : นางจำเนียร สวนกร

โทร : 081 5438267, 073 313531

วันที่แก้ไข : 14 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสีตะวัน (น้ำพริกแม่จำเนียร)