รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์สตรอเบอรี่

ไวน์สตรอเบอรี่

ไวน์สตรอเบอรี่ (รหัสโอทอป 50080002877946)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตไวน์สตรอเบอรี่

78 หมู่ 4 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250

ติดต่อ : นางสาววิทนีย์ จิน

โทร : 053 487043

วันที่แก้ไข : 17 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตไวน์สตรอเบอรี่