รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทางม้าลาย

ทางม้าลาย

ทางม้าลาย (รหัสโอทอป 50080003777950)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสตรอเบอรี่ภายใต้สหกรณ์

212 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250

ติดต่อ :

โทร : 081-2879565

วันที่แก้ไข : 17 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสตรอเบอรี่ภายใต้สหกรณ์