รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบโอฬาร

  • รหัสสินค้า : 930601-SA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบโอฬาร รสกุ้ง(ข้าวเกรียบไม่ทอด) (รหัสโอทอป 930600006)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ข้าวเกรียบโอฬาร

61 บ้านปากพะยูน หมู่ 1 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120

ติดต่อ : นายประเทือง ทิพย์

โทร : 08-9297-5621

วันที่แก้ไข : 20 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป ข้าวเกรียบโอฬาร