รายละเอียดสินค้าโอทอป

คุกกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

คุกกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

คุกกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง(เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (รหัสโอทอป 93010003747393)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

คุ้กกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

65 หมู่ 14 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ :

โทร : 081-3884990

วันที่แก้ไข : 20 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป คุ้กกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง