รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำตาลสดบรรจุขวดพร้อมดื่ม

น้ำตาลสดบรรจุขวดพร้อมดื่ม

น้ำตาลสดบรรจุขวดพร้อมดื่ม (รหัสโอทอป 65070001487763)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา

180 หมู่ 3 บ้านเหล่าขวัญ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160

ติดต่อ :

โทร : 087-2115404

วันที่แก้ไข : 2 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา