รายละเอียดสินค้าโอทอป

กางเกงเอวต่อย้อมมือ

กางเกงเอวต่อย้อมมือ (รหัสโอทอป 3010009065148)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดภูเก็ต
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ธัญชนกผ้ามัดย้อมพิมพ์ลาย

69/769 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ติดต่อ : น.ส.ธัญชนก วิมลธร

โทร : 08 4058 6698

วันที่แก้ไข : 21 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป ธัญชนกผ้ามัดย้อมพิมพ์ลาย