รายละเอียดสินค้าโอทอป

โรตีอนามัยแช่แข็งกึ่งสำเร็จรูป สมิตรดา

  • รหัสสินค้า : 850101-SB003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

โรตีอนามัยแช่แข็งกึ่งสำเร็จรูป สมิตรดา (รหัสโอทอป 850100023)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดระนอง
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สำเสี๊ยะโรตี-อนามัยแช่แข็ง

300/30 9 ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

ติดต่อ : นางสำเสี๊ยะ ภักด

โทร : 0-7782-3967

วันที่แก้ไข : 21 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป สำเสี๊ยะโรตี-อนามัยแช่แข็ง