รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มน้ำแร่

ไข่เค็มน้ำแร่
  • รหัสสินค้า : 850204-A004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็มน้ำแร่ (รหัสโอทอป 8502000067180)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดระนอง
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีบ้านบางขุนแพ่ง

69 บางขุนแพ่ง หมู่ 2 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130

ติดต่อ : นางคนึง อยู่น้อย

โทร : 08-9475-0214

วันที่แก้ไข : 23 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีบ้านบางขุนแพ่ง