รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทุเรียนกวน

ทุเรียนกวน
  • รหัสสินค้า : 950506-A001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทุเรียนกวน (รหัสโอทอป 95050012254368)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแซะ

เลขที่ 59 หมู่ 5 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120

ติดต่อ : นางสมบูรณ์ ไสยศา

โทร : 073 271174

อีเมล: cdd-yala@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแซะ