รายละเอียดสินค้าโอทอป

ซินซิงชาหลินจือ

ซินซิงชาหลินจือ

ซินซิงชาหลินจือ (รหัสโอทอป 95020008660034)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บี.ที.นิวสตาร์

2 ซอยภักดีดำรงค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา

ติดต่อ :

โทร : 0 7323 1274

วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2557