รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์เศษผ้า (พรมเอนกประสงค์)

ผลิตภัณฑ์เศษผ้า (พรมเอนกประสงค์)

ผลิตภัณฑ์เศษผ้า (พรมเอนกประสงค์)(รหัสโอทอป

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วริศราพรมเอนกประสงค์ พรมเช็ดเท้า

136/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังหงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

ติดต่อ : นางวริศรา ชัยจอมแปง

โทร : 08 9553 4228

วันที่แก้ไข : 27 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป วริศราพรมเอนกประสงค์ พรมเช็ดเท้า