รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพลูคาว (คาวตอง)

น้ำพลูคาว (คาวตอง)

น้ำพลูคาว (คาวตอง)(รหัสโอทอป 540100003)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มชีวภาพแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร

29 กาซ้องเหนือ หมู่ 4 เทศบาล 1 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

ติดต่อ : นางปัณณพัฒน์ แก้วมูล

โทร : 086 1151404, 054 646151

วันที่แก้ไข : 28 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มชีวภาพแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร