รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมะขามป้อมตราพิมลรัตน์

น้ำมะขามป้อมตราพิมลรัตน์

น้ำมะขามป้อมตราพิมลรัตน์ (รหัสโอทอป 5401000253023)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เครื่องดื่มสมุนไพร

88 กาซ้องเหนือ หมู่ 4 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

ติดต่อ : นางพิมลรัตน์ สมนึก

โทร : 08-6912-4153, 0-5464-6704

วันที่แก้ไข : 28 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป เครื่องดื่มสมุนไพร