รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์ข้าวสีทอง (Gold)

ไวน์ข้าวสีทอง (Gold)

ไวน์ข้าวสีทอง (Gold)(รหัสโอทอป 54070003229939)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มไวน์ข้าวสีทอง

38 ม.11 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160

ติดต่อ : นายชัยณรงค์ ตาใจ

โทร : 086 0214026

วันที่แก้ไข : 28 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มไวน์ข้าวสีทอง