รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์กระชายดำ

ไวน์กระชายดำ

ไวน์กระชายดำ (รหัสโอทอป 90090001216301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสงขลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตผลการเกษตร ธนภูมิ

218 หมู่ที่ 11 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ติดต่อ :

โทร : 0 7458 4117,08 1542 5938

วันที่แก้ไข : 28 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลิตผลการเกษตร ธนภูมิ