รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาชักเย็น

ชาชักเย็น

ชาชักเย็น (รหัสโอทอป 9101000016472)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสตูล
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

543 เจ๊ะบิลัง หมู่ 2 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

ติดต่อ : นางลัคนา นวมศิริ

โทร : 08-1328-2348

วันที่แก้ไข : 28 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง