รายละเอียดสินค้าโอทอป

กาแฟโบราณชักเย่อ

กาแฟโบราณชักเย่อ

กาแฟโบราณชักเย่อ (รหัสโอทอป 91010001018208)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสตูล
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเตอร์บิลัง

254 เจ๊ะบิลัง หมู่ 2 สมานพัฒนา ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

ติดต่อ : นางรีชนี เด่นกาญ

โทร : 08-2265-2157, 0-7472-2601

วันที่แก้ไข : 28 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มเตอร์บิลัง