รายละเอียดสินค้าโอทอป

กาแฟโบราณ

กาแฟโบราณ

กาแฟโบราณ (รหัสโอทอป 91010006479593)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสตูล
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มกาแฟพื้นเมือง

67 ลูโบ๊ะบาตู,กาเน๊ะ หมู่ 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

ติดต่อ : นางยามีละ ทิ้งนุ้

โทร : 08-9978-4938

วันที่แก้ไข : 28 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มกาแฟพื้นเมือง