รายละเอียดสินค้าโอทอป

วันชัยไข่เค็ม

วันชัยไข่เค็ม
  • รหัสสินค้า : 840209-A002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

วันชัยไข่เค็ม (รหัสโอทอป 84020001535032)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านเฉงอะ

111 หมู่ที่ 4 บ้านเฉงอะ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

ติดต่อ : นายวันชัย ชื่นในเ

โทร : 077 244187

อีเมล: suratcdd@se-ed.net

วันที่แก้ไข : 28 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านเฉงอะ