รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์(จิ๋วใส้พุทราจีนไข่เค็ม

ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์(จิ๋วใส้พุทราจีนไข่เค็ม

ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์(จิ๋ว) ใส้พุทราจีนไข่เค็ม (รหัสโอทอป 92060004969992)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตรัง
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านเต้าส้อเจ้ดา

136/2 ไสห้าง หมู่ 2 เพชรเกษม ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

ติดต่อ : นางดรุณี ดำคง

โทร : 08-9073-8475, 0-7557-7228

วันที่แก้ไข : 3 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป ร้านเต้าส้อเจ้ดา