รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยทอดกรอบ

กล้วยทอดกรอบ
  • รหัสสินค้า : 920803-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยทอดกรอบ (รหัสโอทอป 92080004883753)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตรัง
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลางร่วมใจ (บ้านคลองลำปริง)

59 หมู่ที่ 3 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170

ติดต่อ :

โทร : 086-4575799

วันที่แก้ไข : 3 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลางร่วมใจ (บ้านคลองลำปริง)