รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกตาเเดง

น้ำพริกตาเเดง

น้ำพริกตาเเดง (รหัสโอทอป 50200002372259)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปอาหารแม่บ้านเวียงแหง

215 เวียงแหง หมู่ 4 ตำบลเมืองแหง เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350

ติดต่อ : นางอัมพร จำปา

โทร : 0-5347-7024

วันที่แก้ไข : 6 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปอาหารแม่บ้านเวียงแหง