รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์มะเม่า

ไวน์มะเม่า

ไวน์มะเม่า (รหัสโอทอป 92030003881840)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตรัง
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มดอกฝนไวน์ไทย

61 ห้วยด้วน หมู่ 2 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140

ติดต่อ : นางสุดเฉลียว รอง

โทร : 0-7520-3162

วันที่แก้ไข : 7 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มดอกฝนไวน์ไทย