รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มไชยา

  • รหัสสินค้า : 840603-C003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็มไชยา (รหัสโอทอป 840600003)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายไข่เค็มไชยา

145/1 หมู่ 6 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110

ติดต่อ : คุณสุมาลี เม็กเมื

โทร : 08-3195-9963, 0-7743-1580

วันที่แก้ไข : 11 ก.พ. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายไข่เค็มไชยา