รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็ม สุรีรัตน์

  • รหัสสินค้า : 840603-A001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็ม สุรีรัตน์ (รหัสโอทอป 840600035)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตและจำหน่ายไข่เค็ม

100 หมู่ที่ 6 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110

ติดต่อ : นางประภาศรี นิตย์

โทร : 077 431721, 01 978-4091

วันที่แก้ไข : 11 ก.พ. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตและจำหน่ายไข่เค็ม